Toggle menu
Workplace giving
Kennismaken
Toename van burn-out klachten
Arla Krikke
Arla Krikke
25 augustus 2022

Toename van burn-out klachten

Burn-out is geen modewoord en ook geen trend. Het is een serieuze aandoening en een reëel en ernstig probleem dat het dagelijks functioneren en presteren van mensen negatief beïnvloedt.

Volgens het TNO gaven in 2020 1,2 miljoen werknemers aan burn-out-klachten te ervaren en men verwacht een toename in de toekomst. Virgin Pulse, een internationaal bedrijf dat zich bezighoudt met gezondheid en welzijn, geeft aan dat burn-out van werknemers bedrijven wereldwijd meer dan 1 biljoen euro aan verloren inkomsten oplevert.

Toename burn-out onder met name jonge werkers

Burn-out sluipt er langzaam in en zorgt voor zowel fysieke als mentale klachten. Veel werknemers met een burn-out zijn vermoeid, lusteloos, hebben angstklachten en lijden aan depressie.

De corona pandemie heeft ook negatief bijgedragen aan de burn-out crisis omdat sommige werknemers niet goed konden omgaan met het op afstand werken. Het CBS meldt dat burn-out bij met name de jongvolwassenen (16-34) de afgelopen jaren ernstig is toegenomen en dat men verwacht dat in 2030 een kwart van de werknemers vanwege een burn-out zal uitvallen.

De grote personeelsuitval en de hoge kosten van gemiddeld 60.000 euro per burn-out (ArboNed), zorgen voor grote moeilijkheden bij werkgevers die naarstig op zoek zijn naar duurzame oplossingen van het burn-out probleem.

Drie manieren om de kans op een burn-out te verkleinen

Hoe kunnen wij het tij keren en het welzijn van werknemers verhogen om zo de kans op burn-out te verkleinen? Volgens Virgin Pulse kunnen onderstaande drie tips bijdragen aan de oplossing van het burn-out probleem:

  • Welzijnsactiviteiten implementeren. Activiteiten gericht op de fysieke en mentale vitaliteit van werknemers. Het kan gaan om zaken die betrekking hebben op voeding, mentaal, beweging en langdurige levensstijl gewoontes. De implementatie van deze activiteiten is geen ad hoc gebeuren maar moet deel uitmaken van een duurzaam beleid.
  • Zorgen voor stressmanagement. Volgens experts is werkstress vaak de basis van een burn-out bij werknemers. Zorg voor een open en veilige communicatie op de werkvloer. Werknemers moeten in staat zijn hun angsten, prioriteiten, behoeftes en wensen te uiten. En niet alleen als het gaat om werk gerelateerde zaken. Als een werknemer bijvoorbeeld slecht slaapt, zal dat op termijn invloed hebben op de productiviteit want betrokkenheid van werknemers gaat verder dan hoe blij ze zijn op het werk. Werknemers moeten ook worden aangemoedigd om deel te nemen aan welzijn programma’s die hen effectief kunnen helpen bij het omgaan met stress.
  • Zorg voor betrokkenheid! Medewerkers die zich betrokken voelen, zijn productiever, loyaler en tevredener in hun werk. Hun bijdrage aan het succes van het bedrijf is groter en ze blijven ook langer werken bij het bedrijf. Betrokkenheid kan worden gestimuleerd door een open en transparante communicatie waarbij wordt gevraagd en geluisterd naar de werknemer en wederzijdse feedback wordt gewaardeerd. Daarnaast is een inclusieve werkomgeving waar ieder individu telt van groot belang. Werknemers kunnen het ook waarderen als zij onderdeel zijn van een organisatie waar het belang van familie en gezin wordt erkend.

Het creëren van een werkomgeving waarin de werknemer centraal staat, verlaagt de kans op een burn-out. Gelukkig hoeven werkgevers het wiel niet zelf uit te vinden, zij kunnen gebruik maken van externe expertise om hen daarbij te ondersteunen.

Nieuwsgierig? We komen graag met je in contact.

E-mail: info@workplacegiving.nl
Adres: Kinderhuissingel 1H 2013AS Haarlem
KvK nummer: 54909902
Btw nummer: 851487956B01

© 2021 Alle rechten voorbehouden
Bel ons op
Juliette Zwaan

Juliette Zwaan

Consultant / Partner

Stel mij je vraag
via het contactformulier of terugbelverzoek (hieronder).

+