Toggle menu
Workplace giving
Kennismaken
Trends voor een vitaal bedrijf
Juliette Zwaan
Juliette Zwaan
23 januari 2022

Trends voor een vitaal bedrijf

In 2022 zullen steeds meer werkgevers bewust gaan investeren in de gezondheid en vitaliteit van hun werknemers. Niet alleen omdat een goed vitaliteitsbeleid door steeds meer ondernemers wordt erkend als onderdeel van een succesvolle bedrijfsvoering, maar ook omdat dit vanuit de overheid steeds meer wordt gestimuleerd. Niét meegaan met deze ontwikkeling is dus feitelijk nogal conservatief. Maar wat zijn de belangrijkste trends op het gebied van ‘werkgeluk als bedrijfsproces’? Hierover lees je meer in dit artikel.

TREND 1: Een werkplek creëren die past in ‘het nieuwe normaal’

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus dwong veel werknemers om langdurig thuis te werken. Inmiddels wordt thuiswerken bij veel bedrijven als ‘normaal’ gezien en is de verwachting dat in 2028 73% van alles teams gedeeltelijk zal bestaan uit mensen die werken op afstand (remote). Een grote groep werknemers vindt dit een positieve ontwikkeling. Maar ‘alleen werken’ wordt niet door iedereen als prettig ervaren. Gevoelens van eenzaamheid en onthechting zijn veelgehoorde klachten. Het inrichten van een remote werkplek voor werknemers moet daarom niet alleen vanuit ergonomisch oogpunt worden gedaan, maar ook met aandacht voor het behouden van contact. Enerzijds door het aanbieden van goede communicatiemiddelen maar ook door op regelmatige basis contactmomenten in te bouwen met individuele medewerkers en te informeren naar hun welzijn.

TREND 2: De werkweek opnieuw ontwerpen om burn-out te voorkomen en sociaal welzijn te bevorderen

Burn-out is de laatste jaren een van de meest voorkomende en kostbare verzuimredenen. Van elke 5 medewerkers geven er twee aan dat zij regelmatig moeten overwerken om hun werk af te krijgen en 71% van de werknemers zegt dat hun werk nogal eens hun privéleven belemmerd. Het voorkomen van burn-out betekent dat een werkgever oog moet hebben voor de balans tussen werk en privé van een medewerker. Soms betekent het zelfs dat ze hun mensen moeten aanmoedigen om te stoppen met werken en hun leven te leven. Een werkweek van 9 tot 5 hoeft dus niet langer de norm te zijn wanneer dat niet goed werkt voor een individu. Flexibele uren en de mogelijkheid om ruimte in te bouwen voor sociaal contact is daarbij cruciaal.

TREND 3: Financieel welzijn implementeren in het welzijnsbeleid

De pandemie heeft bij veel werknemers en hun gezinnen ernstige financiële problemen veroorzaakt. Wie ooit zelf geldzorgen heeft gehad weet wat een enorme impact dit kan hebben op je algehele gevoel van geluk en welzijn. Het is niet verbazingwekkend dat de stress die geldzorgen veroorzaken ook de prestaties op de werkvloer beïnvloeden. Maar op het onderwerp rust voor veel mensen een taboe waardoor zij hun zorgen niet graag delen met hun werkgever. Wanneer een werkgever kiest te investeren in het welzijn van zijn medewerkers mag hij dit aspect echter niet negeren. Hij zal het gesprek moeten aangaan én hulp bieden bij het financiële herstel. Niet met geld maar door werknemers te helpen betere geldmanagers te worden.

TREND 4: Meer focus op mentale gezondheid en welzijn

De pandemie heeft, naast financiële problemen, ook voor zorgen en stress gezorgd bij veel mensen. Gevoelens van onzekerheid, angst voor het onbekende, eenzaamheid en onthechting zijn in de afgelopen twee jaar enorm gestegen. Het is voor een werkgever om dit te zien als een privéprobleem en hier geen actie op te ondernemen, maar uiteindelijk neemt een werknemer deze stress mee in zijn werk en zal dit zijn welzijn én productiviteit negatief beïnvloeden. Aandacht besteden aan het persoonlijke geluk en de mentale gezondheid van je medewerkers is daarom een taak die een verantwoordelijke werkgever niet alleen erkent maar ook oppakt.

TREND 5: Management en leiderschap meer richten op welzijn

Zelfs wanneer er binnen een bedrijf al een welzijnsbeleid bestaat, sturen veel managers en leidinggevenden nog steeds vooral aan op productie en targets. Daardoor zal een gemiddelde werknemer weinig tot niet gemotiveerd worden ook tijd te investeren in zijn persoonlijke welzijn. Wanneer het management begrijpt dat de gezondheid van iedere individuele medewerker veel invloed heeft op het behalen van de gezamenlijke zakelijke doelen, zullen zij het welzijnsbeleid beter uitdragen. Zo ontstaat er binnen het bedrijf een positieve cultuur die ruimte biedt voor diversiteit, gelijkwaardigheid, begrip en vertrouwen.

TREND 6: De werkvloer inrichten op basis van de ISO 45003-normen voor veiligheid

ISO 45003 is de eerste wereldwijd erkende norm die praktische richtlijnen biedt voor het omgaan met de mentale gezondheid van medewerkers op de werkplek. De norm geeft richting voor het beheer van psychosociale risico’s en het bevorderen van gezondheid en veiligheid op de werkplek. De norm bevat:

  • Informatie over het herkennen van psychosociale problemen die werknemers kunnen ervaren
  • Voorbeelden van effectieve maatregelen die kunnen worden genomen om deze risico’s te beheersen en het welzijn van werknemers te verbeteren

Het implementeren van deze ISO-norm in de bedrijfsvoering is een belangrijke stap in het creëren van een gezonde bedrijfscultuur.

En dan….aan de slag

Het kennen van de trends is een mooie eerste stap in het ontwikkelen van een goed welzijnsbeleid. Maar vervolgens moet dit natuurlijk worden vertaald naar concrete acties op de werkvloer. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het welzijnsbeleid ligt doorgaans bij de HR-manager. Workplace Giving weet dat veel HR-managers moeite hebben om praktisch invulling te geven aan de wens om hun medewerkers te ondersteunen in hun welzijn. Wij helpen hen hier graag mee. Doordat wij de trends op het gebied van vitaliteit op de werkvloer nauwlettend volgen en koppelen aan de beste internationale programma’s, bieden wij HR-managers meerwaarde op zowel theoretisch als praktisch vlak. Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie.

Nieuwsgierig? We komen graag met je in contact.

E-mail: info@workplacegiving.nl
Adres: Kinderhuissingel 1H 2013AS Haarlem
KvK nummer: 54909902
Btw nummer: 851487956B01

© 2021 Alle rechten voorbehouden
Bel ons op
Juliette Zwaan

Juliette Zwaan

Consultant / Partner

Stel mij je vraag
via het contactformulier of terugbelverzoek (hieronder).

+